MÓJ MAGICZNY ŚWIAT Z KSIĄŻKĄ W REKU – PROJEKT

Mój magiczny świat z książką w ręku
Od marca 2018 r. nasza szkoła realizuje projekt pod hasłem „Mój magiczny świat z książką w ręku”, który jes twspółfinansowany przez program grantowy Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Santander (wcześniej Banku Zachodniego WBK).
Czytanie i obcowanie ze sztuką uwrażliwia, rozbudza wrażliwość i kształtuje systemu wartości, co uzasadnia wybór tego rodzaju warsztatów. Podejmowane działania pozwolą zdobyć nowe doznania, doświadczenia i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Okres realizacji projektu:
01 marca 2017 r. – 01 lutego 2019 r.
Główny cel projektu:
Kształtowanie systemu wartości a także właściwych zachowań społecznych poprzez rozwijanie wrażliwości na piękno literatury oraz jej interpretacji własnych i teatralnych.:
Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie dla dzieci cyklicznych spotkań czytelniczych, wyjazdów do teatrów oraz warsztatów mających na celu interpretację poznanych baśni oraz ekspresję twórczą. Warsztaty będą organizowane w szkole po lekcjach przez wolontariuszy i przedstawicieli władz samorządowych oraz w ramach wyjazdów do teatrów.
Zadania projektu:
– dostarczanie nowych informacji o świecie
– poznanie nowych słów i pojęć
– poznanie związków przyczynowo-skutkowych
-nabywanie umiejętności porównywania, wnioskowania, uogólniania
– rozwijanie wyobraźni, wykraczając poza dostępne dziecku doświadczenie.
– dostarczanie poprawnych wzorców mowy
Opis projektu
Realizacja projektu obejmuje 18 spotkań w ciągu 12 miesięcy, na których uczniowie będą obcowali z literaturą piękną oraz sztuką teatralną, a także stworzą na warsztatach swój własny spektakl.Zaplanowano 4 spotkania czytelnicze z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, którzy odczytają wybrane pozycje baśniowe dzieciom. Spotkania odbędą się w ZSS w Kamiennej Górze i będą realizowane naprzemiennie z 4 wyjazdami do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze oraz Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Harmonogram spotkań
1 . 17.04.2018 r. Wyjazd do teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl pt. „Kajtuś Czarodziej”
2. 14.05.2018 r. Czytanie dzieciom baśni pt.„Stokrotki” H. Ch. Andersena przez zaproszonego gościa.
3. 25.09.2018 r. Czytanie dzieciom „Królewna Śnieżka” Braci Grimm przez zaproszonego gościa.
4. 17.10.2018 r. Wyjazd do teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na wybrany z repertuaru spektakl.
5. 22.10.2018 r. „Moje jesienne spotkanie z książką – malujemy co czujemy”. Warsztaty mające na celu ekspresję plastyczną/interpretację poznanych wcześniej dzieł.
6. 21.11.2018 r. Czytanie dzieciom „Dziewczynki z Zapałkami” H. Ch. Andersena przez zaproszonego gościa.
7. grudzień 2018 r. Wyjazd do teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na wybrany z repertuaru spektakl
8. 08.01.2019 r. Projekcja spektaklu Teatru Telewizji Polskiej pt. Oskar i Pani Róża”
9. 10.01-22.02.2019 r. Warsztaty teatralne – przygotowanie do przedstawienia teatralnego pt. „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu uczniów oraz wykonanie kostiumów i rekwizytów do przedstawienia.
10. 02.2019 r. Podsumowanie projektu – spektakl teatralny pt.”Dziewczynka z zapałkami”

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *