Kadra

ENGLER WIOLETTA – DYREKTOR
wychowanie fizyczne, terapia behawioralna, terapia dzieci z autyzmem

ADAMCZYK KATARZYNA
język polski, logopedia, oligofrenopedagogika, Logoterapia

BANDYK KATARZYNA
wychowanie fizyczne, , oligofrenopedagogika, dogoterapia

BUDAJ BRYGIDA
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa,

CIEMNA DAGMARA
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia neurotaktylna, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, terapia Integracji Sensorycznej, Integracja bilateralna,

CHRONOWSKA ANDŻELIKA
język polski, informatyka, terapia pedagogiczna, technika, oligofrenopedagogika, Sensoplastyka, terapia: komunikacja alternatywna MAKATON

DUDA KORNEL
język niemiecki, geografia, oligofrenopedagogika, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

DYRCZ AGNIESZKA
plastyka, przyroda, oligofrenopedagogika, arteterapia, terapia ręki i stopy,

ENGLER JACEK
wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, technika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, trener II klasy w piłce nożnej, instruktor lekkiej atletyki

FRYZOWICZ SYLWIA
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przyroda, oligofrenopedagogika, terapia dzieci z autyzmem, muzykoterapia integralna, metoda dobrego startu, terapia: komunikacja alternatywna Makaton

GOGOLEWSKA ADA
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia: komunikacja alternatywna Makaton, PECS,

JABŁOŃSKA ANNA
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, rehabilitacja, pedagogika rewalidacyjna, tyflopedagogika, informatyka, wczesna interwencja,

KIEŁEK BOŻENA
teologia, historia, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarstwo, biologia, oligofrenopedagogika, rewalidacja,

KOZŁOWSKA MAŁGORZATA
nauczanie początkowe, historia, oligofrenopedagogika

MADEJ MAGDALENA
pedagogika specjalna, matematyka, informatyka, terapia behawioralna, terapia dzieci z autyzmem, kinezjologia edukacyjna,

MARCIN MAKAŚ
oligofrenopedagogika, technika, psychoterapia dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza, terapia autyzmu, terapia: komunikacja alternatywna Makaton, muzykoterapeuta, instruktor rytmiki,

MAKSYMOWICZ ANNA
nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, technika, oligofrenopedagogika, kinezjologia edukacyjna,

MENDZIUK JOANNA
technika, oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, kinezjologia edukacyjna,

POBORCA ANNA
psychologia, resocjalizacja, socjoterapia, terapia: komunikacja alternatywna MAKATON, terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, kinezjologia edukacyjna,

PROCHACKA MARTA
język polski, kształcenie wczesnoszkolne, oligofrenopedagogika, logopedia, terapia Integracji Sensorycznej, terapia: komunikacja alternatywna PECS,program aktywności Ch. i M Knill,

RAMS MAGDALENA
chemia, fizyka, oligofrenopedagogika

REGNER MAŁGORZATA
matematyka, informatyka, fizyka, oligofrenopedagogika

ULATOWSKI SŁAWOMIR
język polski, oligofrenopedagogika, program aktywności Ch. i M Knill