LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 Wrocław 2019-09-16 Drodzy Rodzice! Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część […]

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KAMIENNEJ GÓRZE

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i […]

Przekaż nam 1%

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób nas wspomoże.

MÓJ MAGICZNY ŚWIAT Z KSIĄŻKĄ W REKU – PROJEKT

Mój magiczny świat z książką w ręku Od marca 2018 r. nasza szkoła realizuje projekt pod hasłem „Mój magiczny świat z książką w ręku”, który jes twspółfinansowany przez program grantowy Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Santander (wcześniej Banku Zachodniego WBK). Czytanie i obcowanie ze sztuką uwrażliwia, rozbudza wrażliwość i kształtuje systemu wartości, co uzasadnia wybór tego […]

Dla nauczycieli

Pliki do pobrania Nasze zadania 2016-2017 Załącznik nr 2 Zgoda na wycieczki Załącznik nr 3 Lista uczestników wycieczki Załącznik nr 4 Regulamin wycieczki Załącznik nr 1 Karta wycieczki Plan lekcji 27.02.2017