SPOT PROFILAKTYCZNY

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze mając na uwadze stan pandemii i ograniczone możliwości kontaktu z dziećmi i młodzieżą.  W ramach realizowanego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, przekazuje spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing – wersja MAX (rozdzielczość) https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing – wersja MIN (rozdzielczość)

PROCEDURY

Numery telefonów do Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Kamiennej Górze:660 536 759 – całodobowo w sprawach pilnych75 645 01 40 – stacjonarny w godzinach 7.30- 15.05 75 73 80 097- SZPITAL ZAKAŹNY W BOLESŁAWCU http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wewnętrzne-procedury-bezpieczeństwa-sierpień-2020.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Sprawdzaj-czy-dziecko-nie-ma-zbędnych-rzeczy-w-plecaku_6.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Sprawdzaj-na-bieżąco-informacje-od-dyrektora-szkoły-lub-nauczycieli_4.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Przypomnij-dziecku-że-zasady-bezpieczeństwa-obowiązują-przed-lekcjami-i-po-nich_10.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Przypomnij-dziecku-zasady-bezpieczeństwa-podczas-posiłków_7.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Przestrzegaj-regulaminu-funkcjonowania-szkoły-w-czasie-epidemii_2.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Poinformuj-szkołę-jeśli-domownicy-są-objęci-kwarantanną_2.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Organizuj-dziecku-jak-najwięcej-czasu-na-świeżym-powietrzu_9.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/09/08-MEN-Nie-posyłaj-do-szkoły-i-placówki-chorego-dziecka_1.docx

RODO

http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/04/regulamin-szkoły.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/04/Obowiązek-informacyjny-wg-RODO-1.docx http://zss.kamienna-gora.pl/wp-content/uploads/2020/04/8339_informacja_o_monitoringu_-_wzalr-1.doc