RODO W SZKOLE

25 maja 2018 Kto przetwarza Państwa dane osobowe? Administratorem  Danych Państwa i Państwa  Dziecka jest Zespół Szkół Specjalnych reprezentowany przez Dyrektora – Wiolettę Gogolewską. Mamy siedzibę w Kamiennej Górze        na ulicy St. Staszica 11.Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email zss@o2 lub telefonicznie 756450219 Po co potrzebne są nam Państwa dane […]

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KAMIENNEJ GÓRZE

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i […]

BEZPIECZNA SZKOŁA

Dnia 18.09.2018r we Wrocławiu odbyło się podsumowanie XIV Dolnośląskiego Konkursu pn. „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” ogłoszonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Jednym z laureatów była Szkoła Podstawowa Specjalna działająca przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W konkursie wzięło udział 90 placówek oświatowych z całego województwa. Certyfikaty „ Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” otrzymało 14 szkół różnego […]

Przekaż nam 1%

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób nas wspomoże.

MÓJ MAGICZNY ŚWIAT Z KSIĄŻKĄ W REKU – PROJEKT

Mój magiczny świat z książką w ręku Od marca 2018 r. nasza szkoła realizuje projekt pod hasłem „Mój magiczny świat z książką w ręku”, który jes twspółfinansowany przez program grantowy Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Santander (wcześniej Banku Zachodniego WBK). Czytanie i obcowanie ze sztuką uwrażliwia, rozbudza wrażliwość i kształtuje systemu wartości, co uzasadnia wybór tego […]

Dla nauczycieli

Pliki do pobrania Nasze zadania 2016-2017 Załącznik nr 2 Zgoda na wycieczki Załącznik nr 3 Lista uczestników wycieczki Załącznik nr 4 Regulamin wycieczki Załącznik nr 1 Karta wycieczki Plan lekcji 27.02.2017