Telefony zaufania.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony […]

„Książka od serca”

Nasza szkoła ponownie włączyła się w akcję charytatywną „Książka od serca”, prowadzoną przez wolontariuszy z kamiennogórskiego liceum ogólnokształcącego na rzecz podopiecznych z wrocławskiego hospicjum dla dzieci. Nasi uczniowie też chętnie chcą  wspomóc tą akcję, dlatego zachęcamy do przynoszenia książek o różnej tematyce  do Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.