Konkurs fotograficzny – „Cztery pory roku z moją rodziną” – LATO

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz ich rodziny do konkursu fotograficznego, który będzie obejmował wszystkie pory roku. Zaczynamy od pięknego i gorącego lata. Spędźcie kreatywny, cudowny oraz rodzinny czas na świeżym powietrzu i uwiecznijcie to na zdjęciu. Następnie prześlijcie jedną, cyfrową fotografię na adres mailowy: monika.janowska@kgorazss.pl do 10.09.2024 r. Więcej informacji tutaj:

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI dla Pani Wioletty Engler.

10 maja 2024 roku Pani Wioletta Engler – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, została odznaczona BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.      Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Jesteśmy dumni i cieszymy się ogromnie, że […]

Telefony zaufania.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony […]